Přejít k hlavnímu obsahu

Poskytujeme odbornou péči umírajícím lidem

a jejich blízkým, kteří o ně pečují doma, v prostředí, kde to mají rádi. Zároveň se snažíme přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

Tým domácího hospice a ambulance paliativní a podpůrné péče se v roce 2020 postaral o více než 600 lidí na konci života.
Průměrná doba péče o pacienty domácího hospice byla 14 dní.

Od roku 2018 je mobilní specializovaná paliativní péče součástí systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění. To nám umožňuje u pacientů, kteří splňují nastavené podmínky, na část naší komplexní hospicové služby čerpat úhradu od zdravotních pojišťoven. Celkové náklady na péči však tuto úhradu převyšují. Stále proto platí, že lidem, kteří chtějí zemřít doma, se toto přání plní díky finanční podpoře dárců, jako jste vy. Staňte se patronem jednoho dne v Cestě domů, jednou třeba někdo pomůže vám.

Vyberte si svůj den

Červen 2024

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.