Přejít k hlavnímu obsahu

Poskytujeme odbornou péči umírajícím lidem

a jejich blízkým, kteří o ně pečují doma, v prostředí, kde to mají rádi. Zároveň se snažíme přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

Tým domácího hospice se v roce 2018 postaral o 325 lidí na konci života, u nichž lékaři a zdravotní sestry vykonali  4 257 návštěv. Jednalo se průměrně o 16 pacientů na den.

Od roku 2018 je mobilní specializovaná paliativní péče součástí systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění. To nám umožňuje u pacientů, kteří splňují nastavené podmínky, na část naší komplexní hospicové služby čerpat úhradu od zdravotních pojišťoven. Celkové náklady na péči však tuto úhradu převyšují. Stále proto platí, že lidem, kteří chtějí zemřít doma, se toto přání plní díky finanční podpoře dárců, jako jste vy. Staňte se patronem jednoho dne v Cestě domů, jednou třeba někdo pomůže vám.

Vyberte si svůj den

Květen 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.